Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Strategie Bystřice

Strategický plán je základním střednědobým dokumentem, který určuje směry rozvoje města. Realizuje naši VIZI vidění budoucnosti.  Definuje aktivity, které musíme společně udělat. Zároveň zůstává živým dokumentem, který průběžně aktualizujeme i na základě podnětů našich občanů.

Všechny strategické dokumenty města najdete na webových stránkách města.

Kvalita života ve městě

Tato oblast je zaměřena především na rozvoj veřejných služeb, které zajišťují kvalitu života občanů. Zahrnuje oblasti kvality bydlení, možnosti volnočasových aktivit, dostupnost a úroveň veřejných služeb (zdravotní, sociální péče, školství atd.), dostupnost občanské vybavenosti (obchody, kulturní a sportovní infrastruktura) a samozřejmě i bezpečnost ve městě.

Infrastruktura

S rozvojem technologií se rychle mění i nároky na dopravní infrastrukturu a životní prostředí ve městě. Chtěli byste ve vašem městě více cyklostezek nebo nabíjecích stanic pro elektromobily? Není ve vašem okolí dost míst pro třízení odpadu? Vadí vám posprejovaná veřejná prostranství? Přes Pincity to můžete říct radnici i všem spoluobčanům.

Obnova hydroizolace obvodových zdí MŠ a modernizace vybavení školní jídelny

Obnova hydroizolace obvodových zdí MŠ a modernizace vybavení školní jídelny

Otevřít Obnova hydroizolace obvodových zdí MŠ a modernizace vybavení školní jídelny
Měřiče rychlosti Jírovice, Jarkovice

Měřiče rychlosti Jírovice, Jarkovice

Otevřít Měřiče rychlosti Jírovice, Jarkovice

Podpora podnikání

V dnešní době nové společnosti nemohou vznikat kdekoliv – pracovníci a jejich znalosti nejsou zaměnitelní. A protože pracovní místa následují lidi, firmy půjdou tam, kde najdou schopné zaměstnance. Vysoká kvalita života je klíčová, díky ní totiž zaměstnanci nebudou muset přemýšlet o stěhování jinam.

Cestovní ruch

Jednoduše řečeno - zde najdete všechny projekty, které mají přitáhnout více lidí k návštěvě města. Ať už jsou to různé kulturní a zážitkové akce, sportovní události, nebo propagace významných památek a historických míst

Veřejná správa

Veřejnou správu vnímáme vnímáme především jako službu občanům. Dobře fungující radnice by se proto měla snažit o co nejprůhlednější rozhodování a obyvatele i různé zájmové skupiny by měla chápat jako partnery, se kterými společně tvoří lepší město.

Atraktivní vzhled města

Revitalizace zeleně v okolí pomníků Obětem II. světové války

Revitalizace zeleně v okolí pomníků Obětem II. světové války

Otevřít Revitalizace zeleně v okolí pomníků Obětem II. světové války
Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici Dr. E. Beneše

Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici Dr. E. Beneše

Otevřít Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici Dr. E. Beneše
Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici K Letišti

Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici K Letišti

Otevřít Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici K Letišti
Revitalizace vodní nádrže Radošovice

Revitalizace vodní nádrže Radošovice

Otevřít Revitalizace vodní nádrže Radošovice
Oprava památníku obětem válek, hasičárny a rozšíření garáží JSDHO

Oprava památníku obětem válek, hasičárny a rozšíření garáží JSDHO

Otevřít Oprava památníku obětem válek, hasičárny a rozšíření garáží JSDHO
Liliová louka na Ješutově náměstí

Liliová louka na Ješutově náměstí

Otevřít Liliová louka na Ješutově náměstí
Trvalkový záhon v centru města (před č.p. 115)

Trvalkový záhon v centru města (před č.p. 115)

Otevřít Trvalkový záhon v centru města (před č.p. 115)
Menu