Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Strategie Bystřice

Strategický plán je základním střednědobým dokumentem, který určuje směry rozvoje města. Realizuje naši VIZI vidění budoucnosti.  Definuje aktivity, které musíme společně udělat. Zároveň zůstává živým dokumentem, který průběžně aktualizujeme i na základě podnětů našich občanů.

Všechny strategické dokumenty města najdete na webových stránkách města.

Kvalita života ve městě

Tato oblast je zaměřena především na rozvoj veřejných služeb, které zajišťují kvalitu života občanů. Zahrnuje oblasti kvality bydlení, možnosti volnočasových aktivit, dostupnost a úroveň veřejných služeb (zdravotní, sociální péče, školství atd.), dostupnost občanské vybavenosti (obchody, kulturní a sportovní infrastruktura) a samozřejmě i bezpečnost ve městě.

Oprava kapličky Drachkov

Oprava kapličky Drachkov

Plánovaný
Otevřít Oprava kapličky Drachkov
Výstavba nového Informačního centra Bystřice

Výstavba nového Informačního centra Bystřice

Dokončený
Otevřít Výstavba nového Informačního centra Bystřice

Infrastruktura

S rozvojem technologií se rychle mění i nároky na dopravní infrastrukturu a životní prostředí ve městě. Chtěli byste ve vašem městě více cyklostezek nebo nabíjecích stanic pro elektromobily? Není ve vašem okolí dost míst pro třízení odpadu? Vadí vám posprejovaná veřejná prostranství? Přes Pincity to můžete říct radnici i všem spoluobčanům.

Oprava kapličky Drachkov

Oprava kapličky Drachkov

Plánovaný
Otevřít Oprava kapličky Drachkov
Rekonstrukce 3 bytů Syllabova 99

Rekonstrukce 3 bytů Syllabova 99

V realizaci
Otevřít Rekonstrukce 3 bytů Syllabova 99
Obnova vybavení kuchyně a úprava akustiky v jídelně ZŠ Bystřice

Obnova vybavení kuchyně a úprava akustiky v jídelně ZŠ Bystřice

Dokončený
Otevřít Obnova vybavení kuchyně a úprava akustiky v jídelně ZŠ Bystřice
Obnova hydroizolace obvodových zdí MŠ a modernizace vybavení školní jídelny

Obnova hydroizolace obvodových zdí MŠ a modernizace vybavení školní jídelny

Dokončený
Otevřít Obnova hydroizolace obvodových zdí MŠ a modernizace vybavení školní jídelny
Výstavba nového Informačního centra Bystřice

Výstavba nového Informačního centra Bystřice

Dokončený
Otevřít Výstavba nového Informačního centra Bystřice
Měřiče rychlosti Jírovice, Jarkovice

Měřiče rychlosti Jírovice, Jarkovice

Plánovaný
Otevřít Měřiče rychlosti Jírovice, Jarkovice
Nový dopravní automobil pro JSDHO Bystřice

Nový dopravní automobil pro JSDHO Bystřice

Dokončený
Otevřít Nový dopravní automobil pro JSDHO Bystřice
Pořízení vybavení školních dílen ZŠ Bystřice

Pořízení vybavení školních dílen ZŠ Bystřice

Dokončený
Otevřít Pořízení vybavení školních dílen ZŠ Bystřice
Revitalizace Sportovního stadionu Bystřice

Revitalizace Sportovního stadionu Bystřice

Plánovaný
Otevřít Revitalizace Sportovního stadionu Bystřice

Životní prostřední

Výsadba krajinné zeleně

Výsadba krajinné zeleně

Plánovaný
Otevřít Výsadba krajinné zeleně
Soustavy tůní v okolí Bystřice

Soustavy tůní v okolí Bystřice

Dokončený
Otevřít Soustavy tůní v okolí Bystřice

Podpora podnikání

V dnešní době nové společnosti nemohou vznikat kdekoliv – pracovníci a jejich znalosti nejsou zaměnitelní. A protože pracovní místa následují lidi, firmy půjdou tam, kde najdou schopné zaměstnance. Vysoká kvalita života je klíčová, díky ní totiž zaměstnanci nebudou muset přemýšlet o stěhování jinam.

Podnikatelský workshop

Podnikatelský workshop

Dokončený
Otevřít Podnikatelský workshop
Wifi 4 EU

Wifi 4 EU

Dokončený
Otevřít Wifi 4 EU

Cestovní ruch

Jednoduše řečeno - zde najdete všechny projekty, které mají přitáhnout více lidí k návštěvě města. Ať už jsou to různé kulturní a zážitkové akce, sportovní události, nebo propagace významných památek a historických míst

Výstavba nového Informačního centra Bystřice

Výstavba nového Informačního centra Bystřice

Dokončený
Otevřít Výstavba nového Informačního centra Bystřice
Wifi 4 EU

Wifi 4 EU

Dokončený
Otevřít Wifi 4 EU

Veřejná správa

Veřejnou správu vnímáme vnímáme především jako službu občanům. Dobře fungující radnice by se proto měla snažit o co nejprůhlednější rozhodování a obyvatele i různé zájmové skupiny by měla chápat jako partnery, se kterými společně tvoří lepší město.

Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska

V realizaci
Otevřít Elektronická úřední deska

Atraktivní vzhled města

Revitalizace zeleně v okolí pomníků Obětem II. světové války

Revitalizace zeleně v okolí pomníků Obětem II. světové války

V realizaci
Otevřít Revitalizace zeleně v okolí pomníků Obětem II. světové války
Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici Dr. E. Beneše

Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici Dr. E. Beneše

V realizaci
Otevřít Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici Dr. E. Beneše
Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici K Letišti

Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici K Letišti

V realizaci
Otevřít Revitalizace zeleně v okolí pomníku Obětem II. světové války v ulici K Letišti
Revitalizace vodní nádrže Radošovice

Revitalizace vodní nádrže Radošovice

Dokončený
Otevřít Revitalizace vodní nádrže Radošovice
Oprava památníku obětem válek, hasičárny a rozšíření garáží JSDHO

Oprava památníku obětem válek, hasičárny a rozšíření garáží JSDHO

V realizaci
Otevřít Oprava památníku obětem válek, hasičárny a rozšíření garáží JSDHO
Městský mobiliář

Městský mobiliář

Dokončený
Otevřít Městský mobiliář
Liliová louka na Ješutově náměstí

Liliová louka na Ješutově náměstí

Dokončený
Otevřít Liliová louka na Ješutově náměstí
Trvalkový záhon v centru města (před č.p. 115)

Trvalkový záhon v centru města (před č.p. 115)

Dokončený
Otevřít Trvalkový záhon v centru města (před č.p. 115)
Menu