Bystřice město kulturypřírodysportuparticipacena dobré cestě

Místo, kde se příroda střetává s kulturou

Naše město má právě v těchto měsících možnost zevrubně debatovat o vizích, které rozvinout, a jejich uskutečněním zvýšit kvalitu života v naší obci. Máte svou představu? Neváhejte se zapojit do diskuse, i Váš hlas bude slyšen.

Aktuálně

29.7. 2021

Zajištění bezbariérového přístupu do zdravotního střediska

Přidali jsme nový projekt v oblasti Sociální a zdravotní služby, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Zajištění bezbariérového přístupu do zdravotního střediska

29.7. 2021

Parkoviště v ulici Družstevní

Přidali jsme nový projekt v oblasti Bydlení, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Parkoviště v ulici Družstevní

29.7. 2021

Oprava kapličky Drachkov

Přidali jsme nový projekt v oblasti Kultura a zábava, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Oprava kapličky Drachkov

29.7. 2021

Zastavovací studie Bystřice - Západ

Přidali jsme nový projekt v oblasti Bydlení, pojďte se na něj podívat.
Otevřít Zastavovací studie Bystřice - Západ

13

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, které témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách obce, jeho velikosti a následného přínosu.

6

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii
Menu