Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Bystřice realizuje projekty pro občany je město na dobré cestě je #nadobreceste naslouchá lidem je nás všech je město kultury má tradici divadla má tradici loutekje plné krásné přírody leží ve Středočeském kraji se intenzivně rozvíjí je na dobré cestě je #nadobreceste

Místo, kde se příroda střetává s kulturou

Naše město má právě v těchto měsících možnost zevrubně debatovat o vizích, které rozvinout, a jejich uskutečněním zvýšit kvalitu života v naší obci. Máte svou představu? Neváhejte se zapojit do diskuse, i Váš hlas bude slyšen.

Aktuálně

Výstavba nového Informačního centra Bystřice dokončena

17. 11. 2022

Výstavba nového Informačního centra Bystřice dokončena

Doplnili jsme fotografie a video k projektu. [Otevřít detail projektu]
Otevřít Výstavba nového Informačního centra Bystřice dokončena

17. 11. 2022

Infocentrum Bystřice – slavnostní otevření

Tento den se zapsal do historie. Bystřice má své INFOCENTRUM! Infocentrum / kavárna / muzeum loutek slavnostně otevřeno.
Otevřít Infocentrum Bystřice – slavnostní otevření
Oprava památníku obětem válek, hasičárny a rozšíření garáží JSDHO

14. 11. 2022

Oprava památníku obětem válek, hasičárny a rozšíření garáží JSDHO

Další stavba města Bystřice se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. V rámci této stavby dochází k opravě památníku obětem válek a k rozšíření garáží pro vozidla JSDHO města Bystřice. Doplnili jsme fotografie, video a informace k projektu. [Otevřít detail pro...
Otevřít Oprava památníku obětem válek, hasičárny a rozšíření garáží JSDHO
Trvalkový záhon v centru města (před č.p. 115)

6. 6. 2022

Trvalkový záhon v centru města (před č.p. 115)

Přidali jsme nový projekt v oblasti Zeleň, pojďte se na něj podívat. [Otevřít detail projektu]
Otevřít Trvalkový záhon v centru města (před č.p. 115)

33

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě

7

Strategicky ucelených oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, které témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách obce, jeho velikosti a následného přínosu.

2

Občanských návrhů

Zobrazit návrhy

Váš hlas je pro nás inspirací, jak měnit naši obec.

V obci realizujeme mnoho aktivit, chystáme projekty a sbíráme Vaše návrhy. Oceníme, pokud nám pomůžete zlepšovat kvalitu života v obci zapojením se do plánování rozvoje obce. 

Menu