Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Participativní rozpočet 2023

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Město Bystřice uskutečňuje již čtvrtý ročník participativního rozpočtu. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Město Bystřice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Návrhy jsou poté předloženy pracovníkům úřadu a komisi ZM a MA21 k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Podané návrhy

Pokud nevíte, jak na podání projektu prostudujte si Metodiku nebo kontaktujte koordinátorku participativního rozpočtu.

Kontakt:
Ing. Michaela Kaprálková
[email protected]
702 265 672

Zvelebení návsi v Mokré Lhotě

Zvelebení návsi v Mokré Lhotě

Hlasování
Otevřít Zvelebení návsi v Mokré Lhotě
Revitalizace návsi obce Drachkov – jižní část u potoka s novým umístěním restaurovaného kříže a sochařského objektu – kamenného krmítka pro ptáky

Revitalizace návsi obce Drachkov – jižní část u potoka s novým umístěním restaurovaného kříže a sochařského objektu – kamenného krmítka pro ptáky

Hlasování
Otevřít Revitalizace návsi obce Drachkov – jižní část u potoka s novým umístěním restaurovaného kříže a sochařského objektu – kamenného krmítka pro ptáky
Cvičící a relaxační hřiště Nesvačily

Cvičící a relaxační hřiště Nesvačily

Hlasování
Otevřít Cvičící a relaxační hřiště Nesvačily

Jak to funguje

1.

1. 2. - 6. 4. 2023: Podávání návrhů

Začněte tím, že si prostudujete Metodiku participativního rozpočtu 2023. Můžete navrhnout projekty do výše 300 000 Kč, takže si své rozhodnutí dobře rozmyslete. 

Návrhy můžete podávat přes stránky zbystri.cz nebo vyplněním žádosti včetně příloh a odevzdáním nebo zasláním na podatelnu Městského úřadu Bystřice (MěÚ Bystřice projektové řízení,
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice).

Your browser does not support the video tag.

2.

11. 4. - 21. 4. 2023: Kontrola a úprava návrhů

Všechny projekty, které splní schválená pravidla, budou posouzeny z hlediska technické a ekonomické  proveditelnosti.

Poté proběhne setkání komise Zdravého města a Místní Agendy 21 Bystřice, která návrhy posoudí a ověří, zda je návrh v souladu se zájmy komunity.

Pokud váš projekt přesáhne cenu 300 tis. Kč, můžete cenu nad limit pokrýt darem nebo grantem. V tom případě je nutné poslat vyplněné Čestné prohlášení, které naleznete na konci této stránky, naší koordinátorce na e-mail: [email protected]

Přidat návrh
3.

2. 5. - 9. 6. 2023: Zveřejnění návrhů a hlasování veřejnosti o projektech

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Každý z vás bude mít k dispozici 2 kladné1 záporný hlas k hlasování pro projekt, který nejvíce pomůže ke zlepšení života v Bystřici. Hlasovat můžete elektronicky nebo písemně formou anketního lístku.

Vítězný návrh bude ten, který v součtu plusových a minusových hlasů dostane nejvíce plusových hlasů. Vítězných návrhů může být více, a to až do výše alokované částky.

Pravidla ročníku

Bez pravidel to nejde, tak prosím i této části věnujte vaši pozornost. Děkujeme.

Menu