Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Participativní rozpočet 2022

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Město Bystřice uskutečňuje již třetí ročník participativního rozpočtu. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Město Bystřice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Návrhy jsou poté předloženy pracovníkům úřadu a komisi ZM a MA21 k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.

Podané návrhy

Pokud nevíte, jak na podání projektu prostudujte si Metodiku nebo kontaktujte koordinátorku participativního rozpočtu.

Kontakt:
Ing. Michaela Kaprálková
[email protected]
702 265 672

Obnova stávajícího křížku na návsi v Drachkově

Obnova stávajícího křížku na návsi v Drachkově

Otevřít Obnova stávajícího křížku na návsi v Drachkově

Pravidla ročníku

Bez pravidel to nejde, tak prosím i této části věnujte vaši pozornost. Děkujeme.

Menu