Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Participativní rozpočet 2022

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Město Bystřice uskutečňuje již třetí ročník participativního rozpočtu. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Město Bystřice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Návrhy jsou poté předloženy pracovníkům úřadu a komisi ZM a MA21 k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.

Podané návrhy

Podívejte se jaké projekty navrhli obyvatele Bystřice, podpořte projekty sdílením na sociální sítě, nebo o nich diskutujte v komentářích.

Pokud nevíte, jak na podání projektu prostudujte si Metodiku nebo kontaktujte koordinátorku participativního rozpočtu.

Kontakt:
Ing. Michaela Kaprálková
[email protected]
702 265 672

Obnova stávajícího křížku na návsi v Drachkově

Obnova stávajícího křížku na návsi v Drachkově

Otevřít Obnova stávajícího křížku na návsi v Drachkově

Jak to funguje

1.

21. 2. 2022 - 7. 4. 2022: Podávání návrhů

Začněte tím, že si prostudujete Metodiku participativního rozpočtu 2022. Můžete navrhnout projekty do výše 300 000 Kč, takže si své rozhodnutí dobře rozmyslete. 

Návrhy můžete podávat přes stránky zbystri.cz nebo vyplněním žádosti včetně příloh a odevzdáním nebo zasláním na podatelnu Městského úřadu Bystřice (MěÚ Bystřice projektové řízení,
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice).

2.

11. 4. 2022 – 29. 4. 2022: Kontrola a úprava návrhů

Svůj projekt můžete upravovat do 22. 4. 2022, následně už nebudete moci návrh upravit, pouze jej smazat. Všechny projekty, které splní schválená pravidla, budou posouzeny z hlediska technické a ekonomické  proveditelnosti.

Poté proběhne setkání komise Zdravého města a Místní Agendy 21 Bystřice, která návrhy posoudí a ověří, zda je návrh v souladu se zájmy komunity.

Pokud váš projekt přesáhne cenu 300 tis. Kč, můžete cenu nad limit pokrýt darem nebo grantem. V tom případě je nutné poslat vyplněné Čestné prohlášení, které naleznete na konci této stránky, naší koordinátorce na e-mail: [email protected]

Přidat návrh
3.

2. 5. 2022 - 10. 6. 2022: Zveřejnění návrhů a hlasování veřejnosti o projektech

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Každý z vás bude mít k dispozici 2 kladné1 záporný hlas k hlasování pro projekt, který nejvíce pomůže ke zlepšení života v Bystřici. Hlasovat můžete elektronicky nebo písemně formou anketního lístku.

Vítězný návrh bude ten, který v součtu plusových a minusových hlasů dostane nejvíce plusových hlasů. Vítězných návrhů může být více, a to až do výše alokované částky.

Menu